Ubuntus

אנחנו עובדים על הנגשת האתר שלנו. בקרוב גרסת העברית לאתר תהיה זמינה.

אובונטוס- אמנות, מעורבות, גיוון

אובונטוס היא תכנית חינוך ואמנות ייחודית שמאפשרת לילדים שאינם פליטים וצעירים שנסו על נפשם מארץ מולדתם ומתאכסן בדיור משותף ומקלטי חירום, להיות שותפים.

היא מבססת שותפות חינוך עם ילדים וצעירים שלוקחים חלק, בתנאים זהים, בפרוייקטים העוסקים באמנות ואדריכלות עכשווית, שמביאה אותם למגע אחד עם השני ומאפשרת להם ללמוד משהו על עצמם.

יחד עם זאת, אובונטוס לא עוצרת בעבודה עם ילדים וצעירים. התכנית יוצרת חללים בהם אנשים יכולים לבוא במגע אחד עם השני, ללא קשר לגיל. ומעודדת, לא רק ילדים וצעירים, אלא גם את משפחותיהם, חבריהם ושכניהם. לפתח ולטפח תחושת פתיחות קהילתית. מעורבים אחד עם השני, באופן שמאפשר לכל המשתתפים לחוות משמעותו של גיוון מה היא-  הם לומדים מהאתגרים ובו זמנית יוצרים משהו חדש.
התכנית מורכבת ממודולים הקשורים אחד לשני , אשר מתעדכנים באופן שוטף.

מודול בסיסי- שותפות חינוך שיוויונית
לתכנית שותפות החינוך של אובונטוס ארבע מטרות:

השכלה מגוונת: המשתתפים לומדים לראות אנשים כאינדיבידואלים ולזהות שגיוון ושוני הם הנורמ-אירספקטיבה של חברה, אתנית או מוצא, ג'נדר, בעל נטיה מינית, דת או אמונה, גיל,  נכות פיזית או נפשית.
 
מעורבות: אפשרות לבוא במגע אחד עם השני באופן מכבד ופעיל שמטפח אמפתיה ואת היכולת להתמודד עם קונפליקט.

העצמה: המשתתפים מוזמנים להשתתף באופן עצמאי עם אמנות עכשווית וילמדו  איך הם יכולים להשתמש באמצעים חומרי היצירה כחלק מהשתתפות פעילה בחברה.

שפה: כל המשתתפים משפרים את כישורי השפה שלהם.

מודול הפרוייקט העכשווי- המטבח השלם של אובונטוס
ישנם מס' דברים שמקרבים אנשים ומאפשרים להם ליצור משהו חדש. במודול הפרוייקט העכשווי, משתתפי אובונטוס מעצבים ובונים מטבח מלא, הניתן להרכבה בקלות במגוון תנאי שטח ומספקים אפשרויות חדשות לשכנים להתקרב ולקדם אחידות.

יוזמות שכונתיות, פרוייקט ללא רווח וכולם מוזמנים לקחת חלק.

צור קשר

האם תהיה מעוניין להשתתף בפרוייקט?
צור איתנו קשר:
info(at)ubuntus.de